clausion system

Effektive økonomistyrings­rapporter som sparer tid

Finansiell rapportering kan være en skikkelig tidstyv – uansett om det gjøres en gang i måneden, kvartalet eller året. Mange selskap sliter fremdeles med Excel-rapportering, men de mest avanserte selskapene har begynt å innse de ubestridelige fordelene med et rapporteringssystem. Grunnsteinen til effektiv økonomistyringsrapportering er automatisering. Når elimineringen av interne transaksjoner og dokumentasjonen av avstemmingsforskjeller er automatisert, trenger du bare å bruke tid på de mest betydelige forskjellene. Det samme gjelder elimineringen av annen eliminasjonseksport, som for eksempel oppkjøpskostnader, regnskap for minoritetsinteresser, interne marginer på anleggsmidler og inventar osv. Ettersom automatiseringen øker, reduseres også sannsynligheten for menneskelige feil.

Automatisering av økonomistyring gjør arbeidet enklere

Automatisering tar ikke bort arbeidet til de i regnskapsavdelingen – det tar arbeidet til et nytt nivå. Når rutinearbeidet i finansiell rapportering er automatisert, kan du bruke mer tid på å analysere de økonomiske tallene til selskapet ditt, og du kan også ta ledelsesrapporteringen i en mer helhetlig retning. Si farvel til Excel-rapportering, og ta spranget inn i 2020-tallet.

two colleagues side by side

Spar tid på budsjettering og prognoser med et smart implementeringssystem

Det er viktig å ta steget inn i 2020-tallet gjennom automatisering av økonomistyring – men det er ikke nok i seg selv. For å gjøre den økonomiske planleggingen mer effektiv, er det viktig at systemene implementeres i hele selskapet. Clausion sin løsning for økonomistyring lar deg tildele bruker-/funksjonsspesifikke tillatelser til ulike brukertyper. Det er viktig for en salgssjef eller bedriftsenhetsleder å kunne skrive inn sine budsjett og prognoser direkte i systemet, mens controlleren bør kunne se tallene i et bredere format. Tiden man sparer gir de virkelig store kostnadsfordelene, ettersom man slipper å gjøre det samme arbeidet flere ganger – for eksempel hvis man budsjetterer i runder.

Vil du spare tid på finansiell rapportering?