Ta over selskapets risiko med scenario­planlegging og modellering

Ingenting er så sikkert som usikkerhet. Men ved hjelp av scenarioer kan du planlegge for og evaluere effekten av eksterne risikoer mot selskapet ditt, dets mål og prognoser. Med scenarioplanlegging kan styret i selskapet planlegge og utarbeide taktiske strategier for å håndtere endringer.

chess in dark background

Klare prosesser og retningslinjer med et mål om å forbedre måten vi jobber på er nøkkelelementene i en velykket scenarioplanlegging og modellering. Selv om det å utarbeide scenarioer ikke kan være formålet i seg selv, er det viktig å huske på hvilke fordeler det har for risikohåndtering. For eksempel har strømselskaper brukt scenarioplanlegging over en lengre periode for å forutse behovet for oppvarming og nedkjøling. På grunn av COVID-19, har scenarioplanlegging fått en større rolle i håndteringen av selskapers daglige drift.

Når man har satt retningslinjene og tankemåtene, vil verktøyene for scenarioplanleggingen og modelleringen følge.

data on paper

Scenarioplanlegging er enkelt

Med Clausion kan du utarbeide scenarioer på to ulike måter: Scenarioversjoner eller scenarioer på høyt nivå.

I scenarioversjoner bruker man en redusert kontoplan som grunnlaget for planleggingen. I tillegg planlegges resultatregnskap, balanse eller finansark på et spesifikt kontonivå.

Scenarioplanlegging på høyt nivå fokuserer på én KPI (f.eks. omsetning eller EBIT), og målet er å finne alle tilknyttede risikoer – både positive og negative.  

Når risikoene har blitt identifisert, lister man opp handlinger som kan dempe konsekvensene av risikoen.

Clausion sine konsulenter har erfaring med hundrevis av planleggingssituasjoner. Gjennom det siste året har vi hjulpet kundene våre spesielt med implementeringen av scenarioplanlegging.

Er du nysgjerrig på hvordan Clausion kan hjelpe selskapet ditt med scenarioplanlegging?