pile of papers and devices with numbers

Dynamic Reporting – et verktøy for ad hoc-rapportering

Dynamic Reporting fra Clausion er en add-on til Excel som kompletterer rapporteringsmulighetene i Clausion-programvaren. Ved hjelp av Dynamic Reporting-verktøyet kan du utnytte Excel-funksjoner som grafer og betinget formattering til det fulle. Det lar deg utarbeide maler raskt og enkelt ut ifra dine individuelle behov. Dermed er Dynamic Reporting fra Clausion spesielt nyttig for ad hoc-rapportering og off-record-analyser.

Data on devices

Du kan bruke hvilke som helst data fra planlegging eller finansiell konsolidering i Clausion-programvaren til dynamisk rapportering. Dynamic Reporting fra Clausion lar deg rapportere raskt, enkelt og fleksibelt.  

Ønsker du å få fart på ad hoc-rapporteringen?