Clausion Leasing – lett og pålitelig leierapportering

IFRS 16-standarden beskriver hvordan bedrifter bør identifisere, måle, presentere og offentliggjøre sine leieavtaler. Endringen introdusert av IFRS 16 er viktig – spesielt for leietakeren. Standarden spesifiserer når leieavtaler skal inkluderes i balansen, og når nøkkeltall, som for eksempel gjeldsgraden, skal baseres på den. Det kreves betydelig flere opplysninger med IFRS 16 enn tidligere. IFRS 16 påvirker også kontantstrømanalysen og rapporteringen av denne. Med standarden er det kun rentedelen av leieforpliktelsen som vil bli presentert som en kontantstrøm fra driftsaktiviteter.

business woman looking at reports

Et enkelt verktøy for leieavtaler

Med Clausion Leasing-verktøyet kan du beregne oppføringer, avskrivninger, renteutgifter og amortisering i balansen for leieavtaler – i tillegg til å automatisere posteringer og leieendringer for fremtidige perioder. Løsningen er enkelt å bruke, og oppfyller alle krav for IFRS 16-regnskap og -rapportering. Du håndterer fleksibelt endringene som kreves av IFRS 16, og genererer tallene som trengs for regnskap og rapportering. Disse dekker tallene fra balansen, resultatregnskap og kontantstrømmen, i tillegg til tallene fra regnskapet.

finance reporting

Spare tid og ressurser

Antall oppføringer som kreves i IFRS 16 er som regel mange – noe som gjør at manuell oppføring, for eksempel gjennom Excel, blir risikabelt og tidskrevende. Clausion Leasing sin automatisering sikrer at oppføringene automatisk legges inn korrekt i henhold til kontantstrømoppstillingen. Å gjøre endringer i systemet er enkelt. Du kan for eksempel endre lengden, omfanget, prisen eller en kombinasjon av disse – kategorier som ofte er tidskrevende.

Vi kan hjelpe deg med standard rapportering for leieavtaler.