laptop with clausion system

En komplett løsning for finansiell konsolidering for børsnoterte selskaper

Clausion sin løsning for finansiell konsolidering har variert, ferdiglaget innhold som gjør den unik for børsnoterte selskaper. Den komplette løsningen inkluderer også profesjonelle tjenester – og full støtte. Allsidige integreringer gjør det lett å overføre data fra hundrevis av ulike bedriftssystemer.

business man with laptop

Pålitelige løsninger som er enkle å bruke

Clausion sin løsning for finansiell konsolidering for børsnoterte selskaper inkluderer profittresultater, balanse og kontantstrømoppstilling med merknader. Du kommer dessuten til å spare tid på rapportering takket være konsolideringssystemets grunnleggende funksjoner, som for eksempel automatisk beregning av forskjeller i konvertering, ferdiglagde funksjoner for elimineringer og enkel drilldown til regnskapsbilagsnivået. Løsningen vår gjør dessuten ESEF-rapportering raskt og effektivt for deg.

Våre erfarne eksperter vil hjelpe deg hele veien – drevet av omfattende konsolidering og betydningsfull kompetanse innen finansiell konsolidering. Vi kan også komme inn som en midlertidig ressurs ved behov dersom det oppstår uforutsette omstendigheter.

businesswomen looking at data

Jobb i tett samarbeid med revisorer

Clausion sine eksperter innen finansiell konsolidering har god oversikt over juridiske reformer og endringer innen standarder. Vi samarbeider med revisorene og overvåker det nøyaktige innholdet i IFRS-reglementet, og hvilken effekt dette har på innregning, anvendelse, tolking og presentasjon av disse merknadene. Altså kan du være trygg på at vår ferdiglagde løsning for finansiell konsolidering alltid samsvarer med det nyeste IFRS-reglementet, og at den støtter rapportering for ditt børsnoterte selskap i henhold til gjeldende lovgivning.

Vil du høre mer om vår unike løsning for finansiell konsolidering for børsnoterte selskaper?