Data on devices

ESEF-rapportering gjort enkelt

ESEF – European Single Electronic Format for børsnoterte selskaper starter med regnskap for 2021.

Med Clausion sitt ESEF Reporting Tool blir det like enkelt å imøtekomme alle kravene til ESEF som det er å lagre en Excel-fil. Hvis du ønsker å outsource ESEF-rapporteringen helt, er vi her for å hjelpe deg!

business woman in a meeting

Ikke noe ekstraarbeid

Forbered grupperegnskapet i det påkrevde ESEF-formatet. Du trenger kun kartlegge taksonomiene én gang – deretter gjør Clausion sitt ESEF Reporting Tool resten.

Enkelt å bruke

Clausion ESEF Reporting Tool er en skytjeneste som er enkel å bruke. Du kan publisere rapporten din med kun et par tastetrykk.

Jobb i Excel

Du kan publisere årsregnskapet via Excel. Du trenger ikke å lære deg å bruke et nytt verktøy for å lage ESEF-rapporter.

3 enkle steg for å lage et regnskap som samsvarer med ESEF

question mark

Hva er XBRL?

XBRL (Extensible Business Reporting Language) er et XML-basert markeringsspråk som brukes i digital bedriftsrapportering. Med XBRL-standarden kan man automatisere opprettingen og håndteringen av regnskapet og andre forretningsdokumenter.

XBRL-standarden begrenser ikke i seg selv hvilke typer data som kan rapporteres. XBRL-definisjoner, også kalt taksonomier, kan opprettes fritt. Finansielle tilsynsmyndigheter og andre myndigheter definerer taksonomier ut ifra deres behov.

Vi kan hjelpe deg med ESEF-rapportering